jesus

Jag har så länge jag kan komma ihåg sett mig själv som troende. De senaste åren har jag även börjat se mig som kristen. Tidigare har jag inte velat sätta in mig i ett fack för att jag vill vara öppen för allt. Jag försöker leva med attityden att jag inte vet allt och på det sättet hoppas jag att jag också har lättare för att ta in ny kunskap. En annan anledning till att jag tidigare inte ville sätta epitetet kristen på mig själv var för att jag ofta har svårt att identifiera mig med andra (men långt ifrån alla) som kallar sig kristna. Många är väldigt dömande, har en snäv och polariserad världsbild och lever efter värderingar som jag anser stå långt ifrån de kristna.

Jag har själv lätt för att vara dömande vid tillfällen, jag har lätt för att se saker som svart och vitt och jag bryter ibland mot mina egna värderingar. När jag gör det så känner jag det dock i mitt hjärta. Det känns inte bra. Då brukar jag ibland tänka: Vad skulle Jesus ha gjort? För mig så var Jesus en revolutionär. När han kom så var det i en tid av förtryck och religiös fanatism. Han kom med ett budskap som inte var populärt bland de med makt. Han ansåg att alla var lika värda, att man skulle förlåta istället för att hämnas, att man inte skulle samla på sig materiell rikedom utan istället ge till de som behövde och att man skulle behandla andra som man själv skulle vilja bli behandlad. På många sätt var han den som introducerade ett socialistiskt tankesätt till världen. Han var ödmjuk men han var även tydlig och sträng när det kom till dessa principer.

Vad skulle Jesus ha gjort i tex flyktingfrågan? Jag tror att han hade försökt att få så många som möjligt att förstå att vi behöver visa medmänsklighet och hjälpa de som flytt från ett liv i krig och/eller fattigdom. Han hade försökt förmå människor att öppna upp sina hem och lära känna sin nästa som lider och vill ha ett drägligt liv. Till de som säger sig vara kristna och vill stänga gränser och hetsar mot andra så hade han säkert sagt att “era handlingar talar starkare än era ord”.

Han hade säkert också när det gäller fördelningen av rikedom predikat att vi måste se till att dela med oss så att alla har det bra. Inte bara de som har jobb eller som är födda in i ett tryggt och finansiellt säkert hem. Även sjuka, kvinnor, gamla, arbetslösa, invandrare, flyktingar och fattiga har rätt till ett drägligt liv. Ingen ska behöva tigga på gatan, alla ska kunna ha möjlighet att ha tak över huvudet, de ska kunna känna sig trygga i skolan och i vården utan att ägare skär ner för att ta mer vinst från våra gemensamma skattepengar.

Låter det inte som om Jesus var en socialist. På hans tid kallades han säkert för galning och att han spred irrläror. Idag skulle folk ha kallat honom för PK och vänsterextremist. När jag tänker på detta så kan jag inte låta bli att se hur historien bara upprepar sig om och om igen. Från Jesus tid ända fram till vår tid har hatet och motsättningarna hela tiden funnits där. Det har också hela tiden funnits människor som strävat efter att följa de principer som han lärde ut. Inom olika politiska partier, inom olika religioner och inom andra organisationer och föreningar så har det alltid funnits människor som ser till sin nästas bästa istället för sin egen. Det är min övertygelse och det skänker mig också hopp om att det som vi gör kommer vi också att få tillbaka.